Žalmisti

Žalmistovi prislúcha úloha spievať žalm alebo iný biblický spev medzi čítaniami. Aby žalmista svoju úlohu mohol riadne zastávať, má vedieť spievať žalmy a mať aj dobrý prednes a výslovnosť. (Všeob. smernice Rímskeho misála, 102)
 

V našej farnosti vykonávajú túto službu obyčajne organisti (kántori), ale pri niektorých nedeľných sv. omšiach a vo sviatky prednášajú príležitostne žalmy iní laickí veriaci:

Emanuel Debnár

Jana Fülöpová

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť svätého Mikuláša v Senci Farské Námestie 4
Senec
903 01
+421 2 4592 3377 farnost.senec@gmail.com