Organisti a kántori

Medzi veriacimi má osobitné liturgické poslanie zbor spevákov (schola cantorum) alebo chór, ktorému prináleží starať sa o časti jemu vlastné podľa rozličných druhov spevu a podnecovať veriacich k činnej účasti na speve. Čo sa hovorí o zbore spevákov, platí podobne aj o ostatných hudobníkoch, najmä však o organistovi. (Všeob. smernice Rímskeho misála, 103)
 

Lirugickú službu organistov v súčasnosti zastávajú Róbert Kollárik (po maďarsky), Richard Vörös (po slovensky). "Čestným organistom" zostáva náš dlhoročný slovenský organista p. Frydrich Kolarovič.

Čo sa týka iných hudobníkov a spevákov, na sv. omšiach sporadicky účinkujú maďarský Zbor R. Kollárika, saleziánsky mládežnícky zbor Radosť, a v niektorých prípadoch improvizovaná schola spevákov pre liturgiu v latinskom jazyku. Pri niektorých sv. omšiach účinkujú aj hudobníci seneckého zoskupenia Wartberg_SK či Wartberg_SK_Young. Stabilná schola cantorum je pre našu farnosť skôr výzvou do budúcnosti.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť svätého Mikuláša v Senci Farské Námestie 4
Senec
903 01
+421 2 4592 3377 farnost.senec@gmail.com