Lektori

"Lektor je ustanovený na prednes čítaní zo Svätého písma, okrem evanjelia. Môže predniesť aj úmysly všeobecnej modlitby a – keď niet žalmistu – aj žalm medzi čítaniami. Lektor má určenú úlohu (porov.  č. 194-198) pri slávení Eucharistie a má ju aj plniť." (Všeobecné smernice Rímskeho misálač. 99) "Ak chýba ustanovený lektor, treba určiť iných laikov na prednášanie  čítaní Svätého písma, dobre pripravených plniť túto službu dôstojne, vhodne a horlivo, aby sa u veriacich pri počúvaní posvätných  čítaní vznietila v srdci láska k Svätému písmu a živý záujem oň." (č. 101)

V našej farnosti vykonávajú službu čítania Božieho Slova počas liturgie viacerí farníci podľa tohto rozpisu, ktorý pripravuje pán Ľudovít Ruttkay.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť svätého Mikuláša v Senci Farské Námestie 4
Senec
903 01
+421 2 4592 3377 farnost.senec@gmail.com