Liturgické služby

Nech sa veriaci nezdráhajú s radosťou poslúžiť Božiemu ľudu, kedykoľvek sa od nich žiada, aby nejakou zvláštnou službou alebo úlohou pomohli pri bohoslužbe. (Všeob. smernice Rímskeho misála, č. 97)
 
 

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť svätého Mikuláša v Senci Farské Námestie 4
Senec
903 01
+421 2 4592 3377 farnost.senec@gmail.com