Pastoračné centrum

 

Vedľa budovy fary naľavo (Farské námestie 4, Senec) sa nachádza budova Pastoračného centra, ktorá je využívaná na mnohoraké pastoračné aktivity farnosti a rozličných spoločenstiev. Koordinátorom centra je p. František Podolský, ml.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť svätého Mikuláša v Senci Farské Námestie 4
Senec
903 01
+421 2 4592 3377 farnost.senec@gmail.com