Kňazi zo Senca

Zo seneckej farnosti vzišli mnohé kňazské a rehoľné povolania. Z nich menujeme žijúcich:

 

Diecézni kňazi: 
Ján Gábris, Rudolf Galgóczi, Milan Blaho, Vladimír Jurina, Martin Kročka, Jozef Pajerský, Peter Pajerský, Dávid Kollárik
 
Saleziáni:
Ladislav Baranyai, Ján Csapla, Jozef Dömény, Milan Fulla, Jozef Krušac, Jozef Lančarič, Jozef Slivon, „X.Y.“, Ladislav Tóth, Dominik Vinš

Redemptorista:
Miroslav Szuda

 

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť svätého Mikuláša v Senci Farské Námestie 4
Senec
903 01
+421 2 4592 3377 farnost.senec@gmail.com