Pohrebné obrady

"Kresťanský pohreb je liturgickým slávením Cirkvi. Služba Cirkvi tu má za cieľ jednak vyjadriť účinné spoločenstvo so zosnulým a jednak umožniť na ňom účasť spoločenstvu zídenému na pohrebe a ohlasovať mu večný život." (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1684)

Dôležité informácie ohľadom pohrebných obradov je možné nájsť v kánonoch 1183-1185 Kódexu kánonického práva.
 
Pohreb zosnulého treba nahlásiť osobne najlepšie v úradných hodinách na farskom úrade (prípadne inokedy osobne či telefonicky) po dohode s pohrebnou službou. Je potrebné priniesť List o prehliadke mŕtveho. Až po potvrdení termínu odporúčame vybavovať všetky ostatné náležitosti s pohrebnou službou.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť svätého Mikuláša v Senci Farské Námestie 4
Senec
903 01
+421 2 4592 3377 farnost.senec@gmail.com