Právny subjekt farnosti

Farnosť Senec je právnickou osobou podľa štátneho i cirkevného práva. Štatutárnym zástupcom tohto subjektu je farár.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť svätého Mikuláša v Senci Farské Námestie 4
Senec
903 01
+421 2 4592 3377 farnost.senec@gmail.com