Systém bodovania

 
Pripravenosť birmovancov, ich ľudské a duchovné dozrievanie, sa len ťažko dá objektívne "odmerať". Vzhľadom na zodpovednosť, ktorú ako farské spoločenstvo nesieme za prípravu birmovancov, sme vytvorili "systém bodovania", ktorý nám ponúkne akú takú predstavu o osobných predpokladoch jednotlivých birmovancov a o ich duchovnom napredovaní.
 
Rozličné ponuky rozvíjania duchovného života, spoločenských, kultúrnych aktivít, konkrétnych služieb v živote farnosti:
Body pre birmovancov - návrh.p df (106061)
 

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť svätého Mikuláša v Senci Farské Námestie 4
Senec
903 01
+421 2 4592 3377 farnost.senec@gmail.com