Pripravované podujatia a aktivity

Vzhľadom na blížiace sa referendum ponúkame našim farníkom dve významné stretnutia, kde budeme diskutovať o spoločenských témach rodiny a manželstva v súvislosti s referendom.   18.1. sa v Pastoračnom centre v Senci o 10:30, po slovenskej sv. omši uskutoční beseda s pani Renatou...
Všetky deti opäť pozývame na Párty všetkých svätých! Bude sa konať v piatok 31. októbra v predvečer sviatku Všetkých svätých od 16.00 do 21. hodiny. Podmienkou je prísť oblečený v maske niektorého svätého alebo anjela. Čakajú Vás scénky, tance svätých, hry, "nebeské občerstvenie", detská sv. omša...
Otcovia biskupi zhromaždení v Konferencii biskupov Slovenska vyhlásili týždeň od slávnosti Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta po spomienku Panny Márie Kráľovnej 22. augusta za týždeň modlitieb za mier vo svete a zmierenia medzi národmi. Text vyhlásenia uvádzame  tu a text modlitby na...
Mladých pozývame na arcidiecéznu pešiu púť k milostivej soche Sedembolestnej Panny Márie z Marianky do Šaštína v dňoch 12.-13.9.2014 v sprievode otca biskupa Mons. Jozefa Haľka. Podrobný program nájdete  tu . Je potrebné sa prihlásiť čo najskôr u niektorého z duchovných otcov kvôli...
V nedeľu 22. júna 2014 o 10.00h budeme sláviť slávnosť Božieho Tela spojenú s procesiou na námestie 1. mája. Všetkých srdečne očakávame! 
Už viackrát sa nám úspešne podarilo uskutočniť v našej farnosti 40-hodinovú eucharistickú adoráciu (tzv. Quarantore). V atmosfére sviatku Božieho Tela Vás všetkých opäť pozývame zapojiť sa do tejto silnej skúsenosti modlitby. Adorácia sa uskutoční v kaplnke Najsvätejšej Sviatosti pri slnečných...
Pozývame najmä deti po prvom svätom prijímaní, aby sa v budúcom školskom roku zapojili do stretiek, ktoré budú viesť animátori k tomu poverení duchovnými otcami našej farnosti. Tieto stretká hravým, náučným i tvorivým spôsobom chcú napomôcť k ďalšiemu rozvoju duchovného života detí...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť svätého Mikuláša v Senci Farské Námestie 4
Senec
903 01
+421 2 4592 3377 farnost.senec@gmail.com