Oficiálna stránka Farnosti svätého Mikuláša v Senci

Rímskokatolícka farnosť svätého Mikuláša v Senci je súčasťou 
Bratislavskej arcidiecézy a dekanátu Senec.

______________________________________________________________

   Farské oznamy po 1. adventnej nedeli

_____________________________________________________________

 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE K BOHOSLUŽBÁM
V NAŠEJ FARNOSTI

 

Na základe aktuálneho uznesenia Vlády SR a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú od 25. novembra až do odvolania pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Zapísané úmysly budú odslúžené súkromne. V nedele a prikázané sviatky pozývame sledovať sv. omše z nášho kostola na facebookovej s tránke farnosti, ďalej na TV Lux a Rádiu Lumen.

V nedeľu vo farskom kostole od 16:00 do 17:00, v kostole v Turni od 9:00 do 10:00, v kostole sv. Martin od 11:00 do 11:30 bude možnosť prijať sv. prijímanie v rámci individuálnej pastorácie pre všetky skupiny a cez týždeň vo farskom kostole od 18:30 do 19:00.

V nedele a vo sviatok budeme vysielať na  facebookovskej stránke farnosti  sv. omše: v slov. jazyku o 9:30 a v maď. jazyku o 11:00.

OD ŠTVRTKA 25.11.2021 PLATÍ NÚDZOVÝ STAV

A ZÁKAZ VYCHÁDZANIA
 

Platné opatrenia:

Núdzový stav - Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na

obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.

Zákaz vychádzania - Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu

a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021

v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa,

do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

Zákaz zhromažďovania sa - S účinnosťou od 25.novembra 2021

v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa

v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

 

Pravidlá pre Cirkev:

- Individuálna pastorácia - Na požiadanie vyslúženie svätej spovede,

podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri

individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady veriacich.

- Obrady krstu, pohrebu, sobáša

- Sväté omše - s účasťou veriacich sú povolené iba ONLINE (bez účasti ľudu)

 

INFORMÁCIE Z TLAČOVEJ KANCELÁRIE KBS

Informácie o online omšiach a úkonoch duchovného svätého prijímania

Otázky spojené s lockdownom od 25. novembra 2021

 

DIŠPENZ OD ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH

Náš otec arcibiskup udelil pre bratislavskú arcidiecézu

dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach v nedeľu

a v prikázaný sviatok. Povzbudzujeme však k duchovnej

aktívnej účasti na prenosoch bohoslužieb prostredníctvom

rozhlasu, televízie, alebo iných médií.

Pripomíname tiež záväzok 3. Božieho prikázania (Svätiť

sviatočný deň), aj záväzok vyplývajúci z cirkevného práva:

ak iný vážny dôvod znemožňuje účasť na eucharistickom

slávení, veľmi sa odporúča, aby veriaci náležitý čas venovali

modlitbe osobne alebo modlitbe v rodine,

alebo ak je to vhodné, v skupinách rodín“.


_____________________________________________________________

JOZEF PAJERSKÝ V TV LUX

Pozrite si reláciu Doma je doma s našim rodákom - kňazom Jozefom Pajerským, v ktorej približuje svoje misijné pôsobenie v Azerbajdžane. Odkaz na reláciu v archíve TV LUX.

_____________________________________________________________

 
VEREJNÉ BOHOSLUŽBY OD 25.10.2021

V bordovom pásme v kostoloch prosíme veriacich, ktorí

sú zaočkovaní, aby boli v lodi kostola v neobmedzenom počte.

Nezaočkovaní nech zaujmú miesto v orátoriu - 3 osoby

a na chóre - 7 osôb. Toto u nás platí pre dni počas týždňa.

nedeľu vnútri budú iba plne zaočkovaní (keďže tí jediní

môžu využiť plnú obsadenosť kostola) a vonku neočkovaní.

Sv. prijímanie prídeme rozdať aj von, nechoďte zvonka dovnútra.

O 9.30 za priaznivého počasia je sv. omša vonku, tiež pre všetkých.

Pri dodržiavaní nariadení majme prosíme na mysli hlavne

tých najzraniteľnejších z nás. Veľmi pekne ďakujeme.

V kostole je povinný respirátor a priniesť kontakt na osobu:

meno, priezvisko, tel. číslo alebo mail, ktoré pri vstupe

do kostola hodíte do košíka. V nedeľu je pridaná sv. omša

pre neočkovaných o 16:00, na ktorej môže byť 35 osôb.

Prednosť na sv. omšiach má rodina, ktorá má úmysel sv. omše.

 

Prosíme veriacich, aby naďalej

dodržiavali známe hygienické opatrenia.

______________________________________________________________


MISIONÁRI V NAŠEJ FARNOSTI

Leto bolo časom, ktorý mnohí ľudia využívajú na oddych a dovolenky. A tí, ktorí sú ďaleko od svojich domovov, zase radi prichádzajú naspäť, aby tento čas strávili v kruhu rodiny a priateľov. Vďaka tomu sme sa aj v našej farnosti mali možnosť stretnúť s dvomi vzácnymi kňazmi – misionármi. Obidvaja pôsobia ďaleko od rodného Slovenska: jeden v Ázii – v Azerbajdžane a druhý v Afrike – v Tanzánii. Čítajte ďelej...

_____________________________________________________________
 
MISIJNÝ KRÍŽ S RELIKVIAMI SVÄTÝCH
V NAŠEJ FARNOSTI

Špeciálny putovný misijný kríž je symbolom 52. Medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý sa bude konať budúci rok, 5-12. septembra 2021, v Budapešti. Ako povedal pápež František, cieľom tohto kongresu je podporovať šírenie eucharistickú kultúry a novej evanjelizácie. On sám ho aj požehnal počas návštevy biskupov Maďarska „ad limina apostolorum“. Pokračovanie článku...

_____________________________________________________________

 

TOPlist

Novinky na stránke

16.01.2020 17:44
Pozrite si aktuálny rozpis upratovania farského kostola na 2. polrok 2020. Odkaz na rozpis.  
16.01.2020 17:34
Pozrite si fotografie z FARSKÉHO PLESU 2020. Odkaz na fotky.
21.11.2019 08:22
Prečítajte si reportáž z farskej púte do Lúrd a pozrite si aj fotogaléru. Celý článok... 

Pripravované podujatia a aktivity

Neboli nájdené žiadne záznamy.

ŠTVRTKOVÉ EUCHARISTICKÉ ADORÁCIE

29.01.2015 00:00
Pulzujúcim srdcom života farského spoločenstva je Eucharistia, ktorá je „prameňom a vrcholom celého kresťanského života“. Preto sme sa aj na prosby mnohých z vás rozhodli dať väčší priestor adorácii Najsvätejšej Sviatosti počas týždňa a to vo štvrtok, v deň ustanovenia...

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť svätého Mikuláša v Senci Farské Námestie 4
Senec
903 01
+421 2 4592 3377 farnost.senec@gmail.com